Home » FICHAS / CONECTORES

FICHAS / CONECTORES


FICHA PL-258 UNIÃO FÊMEA-FÊMEA CURTA MR-590

FICHA PL-258 UNIÃO FÊMEA-FÊMEA CURTA MR-590 - Pedro Nevada

 

 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

FICHA PL-258 DUPLA FÊMEA-FÊMEA LONGA

FICHA PL-258 DUPLA FÊMEA-FÊMEA LONGA - Pedro Nevada

 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

 

FICHA PL SO-239/4 CHASSI 4 FUROS MR-589

FICHA PL SO-239/4 CHASSI  4 FUROS  MR-589 - Pedro Nevada

 

 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

 

FICHA PL SO-239 CHASSI C/ PORCA MR-588

FICHA PL SO-239 CHASSI C/ PORCA MR-588 - Pedro Nevada

 

 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

 

FICHA PL FÊMEA SOLDAR P/ SUPORTE C/ SAÍDA LATERAL P/ RG-58

FICHA PL FÊMEA SOLDAR P/ SUPORTE C/ SAÍDA LATERAL P/ RG-58 - Pedro Nevada

 

 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Pedro Nevada

Pedro Nevada